Συνέντευξη Επιτρόπου Κυριακίδου στο ΚΥΠΕ: Η HERA είναι η αρχή που χρειαζόμασταν χθες για αντιμετώπιση πανδημιών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) θα έρθει να συμπληρώσει τα κενά που διαπιστώθηκαν κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, και θα αποτελέσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για πρόληψη, εντοπισμό και ταχεία αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, εξηγεί στο ΚΥΠΕ η Επίτροπος αρμόδια για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας υπάγεται η HERA.

Στην πρώτη της γραπτή συνέντευξη μετά την ίδρυση της νέας αρχής που εντάσσεται στις δομές της Κομισιόν, η κ. Κυριακίδου εξηγεί τη φιλοσοφία που διέπει τη δημιουργία και τη λειτουργία της, πώς θα χρηματοδοτείται, και πώς θα αποφεύγεται η επικάλυψη με άλλες αρχές.

Η κ. Κυριακίδου σημειώνει ακόμα πως και η κυπριακή φαρμακοβιομηχανία και ο τομέας της έρευνας μπορεί να προσφέρει και να επωφεληθεί από την HERA, καθώς μέρος της αποστολής της αρχής θα είναι η ενίσχυση ενός πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος στον τομέα των εμβολίων, των φαρμάκων και της ιατρικής έρευνας.

Όπως τέλος αναφέρει, η πορεία της HERA θα αξιολογηθεί το 2025 και τα πορίσματα για την εξέλιξή της αρχής θα κοινοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο και το πεδίο δράσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης; Πώς εντάσσεται στους σχεδιασμούς για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Το λέω από την αρχή της πανδημίας και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω: οι πολίτες μας ζητούν πιο ενεργό ρόλο για την ΕΕ στη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων. Με την HERA κάνουμε άλλο ένα αποφασιστικό βήμα για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους και να διορθώσουμε όποια κενά διαπιστώθηκαν στην πορεία των τελευταίων 20 μηνών.

Η HERA θα επιτρέπει την πρόβλεψη απειλών και πιθανών υγειονομικών κρίσεων, καθώς και την έγκαιρη πρόληψη και ετοιμότητα μέσω από την ανάπτυξη, την παραγωγή και την κατανομή φαρμάκων, εμβολίων και άλλων ιατρικών αντιμέτρων - όπως γάντια και μάσκες - που συχνά έλειπαν κατά την πρώτη φάση της αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Η HERA αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, τον οποίο εξαγγείλαμε το 2020. Θα καλύψει ακριβώς ένα κενό που διαπιστώσαμε όλοι από την αρχή της παρούσας κρίσης.

Με άλλα λόγια θα καλύψει τα θεσμικά κενά που είδαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης στον τομέα της ετοιμότητας;

Ακριβώς. Ενώ κανείς δεν μπορούσε να είναι προετοιμασμένος για μια κρίση τέτοιου μεγέθους, τώρα οφείλουμε να ενδυναμώσουμε τη γραμμή άμυνας μας. Η Ευρώπη οφείλει να διαβλέπει και να προλαβαίνει τις υγειονομικές κρίσεις, να έχει έτοιμες απαντήσεις.

Πριν από μια κρίση, στον τομέα της υγείας, κατά τη «φάση ετοιμότητας», η HERA θα συνεργάζεται στενά με άλλους εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς παίκτες στον τομέα της υγείας, τη βιομηχανία καθώς και διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση της ετοιμότητας της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης.

Θα αξιολογεί τις πιθανές απειλές, θα αναπτύξει μοντέλα για την πρόβλεψη μιας επιδημικής έξαρσης και, έως τις αρχές του 2022, θα εντοπίσει και θα ξεκινήσει δράση για τουλάχιστον τρεις απειλές με αναμενόμενο υψηλό αντίκτυπο.

Πώς θα αποφεύγεται η επικάλυψη με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς;

H HERA θα συμπληρώσει και θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στο έργο που επιτελούν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (σ.σ. ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (σ.σ. EMA) τόσο σε περιόδους ετοιμότητας όσο και σε περιόδους κρίσης.

Θα εξασφαλίσει τον συντονισμό όσον αφορά τα ιατρικά αντίμετρα, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη των δυο υφιστάμενων Οργανισμών, τους οποίους έχουμε επίσης ενδυναμώσει πρόσφατα. Ταυτόχρονα θα έχει ισχυρότερη προνοητική  αποστολή εστιασμένη στην ανταπόκριση και πρόβλεψη των υγειονομικών απειλών.

Οι επιστημονικές συμβουλές του EMA σχετικά με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των ιατρικών προϊόντων θα συμβάλουν καθοριστικά στο  ευρύτερο έργο της HERA όσον αφορά τις ικανότητες ανάπτυξης και παραγωγής, τους μηχανισμούς αποθήκευσης και εγκατάστασης εμβολίων, θεραπευτικών μέσων και διαγνωστικών μέσων.

Αυτό που θα διασφαλίσει η HERA είναι ότι διαθέτουμε μια δομή ικανή να λαμβάνει αποφάσεις, μεταξύ άλλων και σχετικά με τον προϋπολογισμό. Πρόκειται για μια δομή που θα μπορέσει να συνδυάσει αποτελεσματικά τα διάφορα κομμάτια του παζλ και να φέρει τη  διάσταση τόσο της ετοιμότητας, όσο και της άμεσης αντίδρασης σε διαφαινόμενες κρίσεις.

Υπάρχουν σκέψεις για μετεξέλιξη της HERA σε Υπηρεσία της ΕΕ; Γιατί δημιουργείται μια δομή εντός της Επιτροπής και όχι ένας αυτόνομος οργανισμός;

Για τρεις βασικούς λόγους: Ταχύτητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Δεν υπάρχει χρόνος για σπατάλη. Η HERA είναι η Αρχή που χρειαζόμαστε χθες.

Η δημιουργία της ως εσωτερικής δομής της Επιτροπής επιτρέπει την άμεση λειτουργία της με τα απαραίτητα οικονομικά μέσα και ανθρώπινους πόρους για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση της επόμενης κρίσης στον τομέα της υγείας. Θα επωφεληθεί επίσης από το πλήρες φάσμα των χρηματοδοτικών, κανονιστικών, τεχνικών και οργανωτικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή.

Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειάζονταν χρόνια για τη δημιουργία ενός νέου αυτόνομου οργανισμού. Ξεκινάμε λοιπόν άμεσα και είμαστε βέβαια πάντα ανοικτοί σε επανεξέταση.

Το 2025, θα διενεργήσουμε επισκόπηση της εφαρμογής της HERA και θα κοινοποιήσουμε τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

- Πώς θα λειτουργεί η νέα αρχή

Πώς και με ποιες προϋποθέσεις θα ενεργοποιείται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορεί να παρέμβει η HERA;  

Σε περίπτωση που κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η HERA μπορεί να περάσει άμεσα στην οργάνωση επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας λήψης αποφάσεων και της ενεργοποίησης μέτρων έκτακτης ανάγκης, υπό την καθοδήγηση ενός υψηλού επιπέδου Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων.

Θα ενεργοποιήσει έκτακτη χρηματοδότηση και θα δρομολογεί μηχανισμούς παρακολούθησης, νέας στοχευμένης ανάπτυξης, προμήθειας και αγοράς ιατρικών αντιμέτρων και πρώτων υλών. Ενδεικτικό το γεγονός ότι η ΕΕ βάζει στο τραπέζι χρηματοδότηση ύψους μέχρι και 50 δισεκατομμυρίων ευρώ ούτως ώστε η HERA να επιτύχει στους στόχους που θέσαμε.

Τι γίνεται κατά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν υπάρχουν υγειονομικές κρίσεις; Πώς θα λειτουργεί και ποιος θα είναι ο ρόλος της HERA;

Θα μας επιτρέπει να έχουμε το προβάδισμα έναντι των εξελίξεων και να βλέπουμε μπροστά. Εν καιρώ υγειονομικής ειρήνης η HERA θα εστιάζει στην ετοιμότητα και στην ανάλυση των επερχόμενων απειλών προς τη δημόσια υγεία. Η υγειονομική ασφάλεια μετατρέπεται λοιπόν σε συλλογική προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια καταστροφικής πανδημίας, η HERA αποτελεί σύμβολο της αλλαγής νοοτροπίας ως προς την πολιτική της υγείας, γύρω από την οποία θα πρέπει όλοι να συσπειρωθούμε. Όταν ενεργούμε από κοινού και χωρίς κατακερματισμό των προσπαθειών μας, είμαστε ισχυρότεροι και μπορούμε να επιφέρουμε πραγματικές αλλαγές για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών μας.

Θα χρειαστούν επιπρόσθετα κονδύλια για την λειτουργία της HERA, και από πού θα αντλούνται;

Οι δραστηριότητες της HERA θα βασίζονται σε εγγυημένο προϋπολογισμό ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2022-2027.

Άλλα προγράμματα, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το REACT-EU, ταμεία συνοχής και το πρόγραμμα InvestEU, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλουν επίσης στη στήριξη της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας.

Μαζί με τα ανωτέρω 6 δισεκατομμύρια ευρώ, η συνολική στήριξη θα ανέλθει συνεπώς σε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης και μπορεί να υπερβεί αυτό το ποσό φτάνοντας στα 50 δισεκατομμύρια, εάν ληφθούν υπόψη επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο και στον ιδιωτικό τομέα.

- Κλειδί η βιομηχανία, ευκαιρίες και για Κύπρο

Από όσα λέχθηκαν κατά την παρουσίαση της HERA βλέπουμε πως προβλέπεται σημαντικός ρόλος για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία. Υπάρχει χώρος και για εμπλοκή της βιομηχανίας και της αγοράς μικρών χωρών όπως η Κύπρος;

Η HERA θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς και θα τονώσει τη βιομηχανική ικανότητα. Με βάση το έργο που επιτελέστηκε από την ειδική ομάδα για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής εμβολίων κατά της COVID-19, η HERA θα καθιερώσει στενό διάλογο με τη βιομηχανία, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ικανότητα παραγωγής και στοχευμένες επενδύσεις, και θα αντιμετωπίσει τα σημεία συμφόρησης της αλυσίδας εφοδιασμού για ιατρικά αντίμετρα.

Η Κύπρος, όπως και τα άλλα 26 κράτη μέλη, θα συμμετέχουν ενεργά στην διακυβέρνηση και όλες τις αποφάσεις της HERA, σε όλα τα βήματα και θα μπορεί επίσης να προτείνει τις δικές της έρευνες, λύσεις ή προτάσεις.

Η κυπριακή φαρμακοβιομηχανία καθώς και ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας επομένως έχουν πολλά να προσφέρουν και να αποκομίσουν από αυτή τη νέα, μεγάλη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.

Πώς εντάσσεται ο τομέας της πανεπιστημιακής έρευνας; Υπάρχουν ευκαιρίες για τα κυπριακά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να εμπλακούν;

Η έρευνα και η καινοτομία θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο της HERA, καθώς η νέα αρχή έχει ως στόχο την προώθηση και τη στήριξη της ανάπτυξης των ιατρικών τεχνολογιών και της παραγωγής τους. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την υγεία των πολιτών μας χωρίς έρευνα και καινοτομία για την υγεία στην ΕΕ.

Αυτό βεβαίως αφορά περισσότερο τον τομέα της βιομηχανικής παραγωγικότητας και στην εύρυθμη λειτουργία των αλυσίδων ανεφοδιασμού. Καταφέραμε να αναβαθμίσουμε την παραγωγή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 σε χρόνο ρεκόρ, για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

Η HERA θα δημιουργήσει νέες, προσαρμόσιμες ικανότητες παραγωγής και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού για να βοηθήσει την Ευρώπη να αντιδράσει γρήγορα όταν χρειαστεί. Συνεπώς εντός της HERA υπάρχουν ευκαιρίες για όλους. Ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια αλλά και τη βιομηχανία.

Τελευταία Ενημέρωση: 26 Σεπτεμβρίου 2021 - 10:43

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταιες Ειδησεις

30 Νοεμβρίου
Σε 24 καταγγελίες μετά από 2114 ελέγχους για τα μέτρα Covid 19, προχώρησε η Αστυνομία
10:34
Γενικός Ελεγκτής στις "Προκλήσεις": Το ΓΕΣΥ είναι όχημα που πηγαίνει στον γκρεμό
10:12
Η ΕΕ αντικαθιστά τον μηχανισμό χορήγησης αδειών εξαγωγής εμβολίων κατά της COVID-19 με νέο εργαλείο παρακολούθησης
09:59
ΠΟΕΔ: Απαράδεκτες οι επιθέσεις που δέχθηκαν διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί
09:46
Toυρκία: Σε κατάσταση σοκ οι Τούρκοι πολίτες από την οικονομική κρίση -Στα ύψη ο πληθωρισμός
09:26
Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης δύο γυναικών από τη Ρωσία 43 και 33 ετών
09:02
Περού: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε τροχαίο
08:49
Άρχισε η χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου στα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω
08:37
Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής:Θέμα χρόνου η λήψη απόφασης για εμβολιασμό των παιδιών 5-11 ετών
08:15
Σεισμική δόνηση 5,1 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο ΒΔ της Ικαρίας
07:55
Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ισχυρή καταιγίδα στην Κωνσταντινούπολη
07:37
Ορατό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων λόγω της Όμικρον και της έξαρσης των κρουσμάτων
07:19
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand