Να μην ξεχάσει το όραμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καλεί τον διάδοχό της η Δήμητρα Καλογήρου

Τον επόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) «να μην ξεχάσει το όραμα της Επιτροπής», που καταρτίστηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2013 και το οποίο ήταν να καθιερωθεί η κεφαλαιαγορά ως ο πλέον ασφαλής, αξιόπιστος και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας, καλεί η απερχόμενη Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου σε συνέντευξη της στο ΚΥΠΕ με την ευκαιρία της αποχώρησης της, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2021 από την προεδρία της ΕΚΚ, λόγω της ολοκλήρωσης της δεύτερης και τελευταίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θητείας της.

Η κ. Καλογήρου χαρακτηρίζει ως «το πιο σημαντικό ορόσημο» για την ΕΚΚ στα δέκα χρόνια που βρίσκεται στην Επιτροπή την έγκαιρη εναρμόνιση με όλες τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, ενώ σημειώνει την επιβολή, μετά την τραπεζική κρίση και το κούρεμα καταθέσεων διοικητικών, προστίμων στον τραπεζικό τομέα ύψους €11 εκατ. αλλά και προστίμων συνολικού ύψους €31 εκ. τα τελευταία οκτώ χρόνια σε εποπτευόμενες οντότητες.

Ταυτόχρονα, αναφέρεται στην προώθηση από την ΕΚΚ της ανάπτυξης του τομέα των συλλογικών επενδύσεων έτσι ώστε να δοθούν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις με το συνολικό ενεργητικό των υπό διαχείριση ταμείων να ανέρχεται σήμερα στα €10,7 δισ., εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι επενδυμένο στην Κύπρο.

Αναφέρεται επίσης στον Κόμβο Καινοτομίας για την προσέλκυση καινοτόμων προϊόντων, στην πλατφόρμα Συμμετοχικής Χρηματοδότησης (Crowdfunding Platform), αλλά και στην έναρξη εποπτείας των κρυπτονομισμάτων στο κομμάτι που αφορά τα κεφάλαια που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, αναφέρεται στο πενταετές στρατηγικό σχέδιο, που εφάρμοσε η ΕΚΚ κατά την οικονομική κρίση του 2013 και το οποίο κατέστη το όραμα της Επιτροπής, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην κυπριακή οικονομία και σημειώνει τον τριπλασιασμό, στα 10 χρόνια, του προσωπικού της ΕΚΚ.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξή της και σε παρατήρηση ότι ανέλαβε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε μια δύσκολη περίοδο, το 2011, και κληθείσα να αναφέρει τις πιο σημαντικές αλλαγές που επέφερε η Επιτροπή, η κ. Καλογήρου είπε ότι το πιο σημαντικό ορόσημο για την ΕΚΚ αυτά τα 10 έτη είναι η έγκαιρη εναρμόνιση με όλες τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για να ευθυγραμμιστεί με τις τελευταίες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές, που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, με στόχο να υπάρχει ο ίδιος βαθμός προστασίας των επενδυτών με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

«Αυτό μεριμνούσαμε κάθε φορά να γίνεται και μάλιστα ήμασταν οι πρώτοι επόπτες στην Ευρώπη, που είχαμε εναρμονίσει τη νομοθεσία για τις επενδυτικές εταιρείες (mifid 2)», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το 2013-2017 εν μέσω της τραπεζικής κρίσης, του κουρέματος καταθέσεων και της απομείωσης της αξίας των μετοχικών τίτλων και αξιογράφων των δύο εισηγμένων τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στην ενδελεχή, αλλά και αμερόληπτη διερεύνηση σειράς υποθέσεων, με στόχο την πλήρη διαφάνεια και να αποδοθούν ευθύνες, έτσι ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η κ. Καλογήρου είπε ότι αυτές «οι χρονοβόρες και πολύπλοκες διερευνήσεις ολοκληρώθηκαν με την επιβολή περίπου €11 εκατ. διοικητικών προστίμων στον τραπεζικό τομέα, τα οποία για πρώτη φορά αφορούσαν και φυσικά πρόσωπα».

«Ορισμένες από εκείνες τις υποθέσεις οδηγήθηκαν για διερεύνηση για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στον τότε Γενικό Εισαγγελέα», σημείωσε.

Γενικά, τα τελευταία 8 χρόνια, σύμφωνα με την κ. Καλογήρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους €31 εκατ. σε εποπτευόμενες οντότητες τόσο για θέματα καταπολέμησης μαύρου χρήματος όσο και για άλλες παρανομίες που αφορούν την παραβίαση των δικών μας νομοθεσιών» και παράλληλα, παραπέμφθηκαν πέραν των 40 υποθέσεων στη νομική υπηρεσία του κράτους για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της ΕΚΚ είπε ότι «σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και εν μέσω κρίσης καθορίσαμε ένα στρατηγικό σχέδιο 3 με 5 ετών με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Κύπρο και στο εξωτερικό».

Πρόσθεσε ότι αυτό αφορούσε την εφαρμογή μιας ενισχυμένης εποπτείας, ώστε να καθιερωθεί η κεφαλαιαγορά, «όπως ήταν και το αρχικό μου όραμα, ένας από τους πλέον αξιόπιστους επενδυτικούς προορισμούς», με επίκεντρο την προστασία των επενδυτών και παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη του Τομέα.

«Μόνο μέσω της καλής εποπτείας θα μπορούσε να υπάρχει αξιοπιστία στην αγορά», η οποία «να είναι υγιής και να μπορούν να έρθουν εταιρείες στην Κύπρο και να νοιώθουν ασφάλεια οι επενδυτές ότι πράγματι προστατεύονται και μπορούν να επενδύσουν άνετα τα κεφάλαια τους στην Κύπρο», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι το στρατηγικό αυτό σχέδιο έγινε το όραμα της ΕΚΚ, το οποίο είναι μέχρι σήμερα.  

Είπε ακόμη ότι την ίδια περίοδο, 2012-2013, «ενισχύσαμε το θεσμικό μας πλαίσιο στα θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εφόσον αναλάβαμε να επιβλέπουμε νέους εποπτευόμενους», τις εταιρείες διοικητικών υπηρεσιών, για να βοηθήσουμε στην αποτροπή τέτοιων φαινομένων, όπως ήταν και η απαίτηση της Τρόικας.

Συμβάλαμε καθοριστικά μαζί με τις άλλες κυπριακές εποπτικές αρχές σε όλες τις αξιολογήσεις που έγιναν για τα θέματα ξεπλύματος χρήματος (AML) από τη Moneyval και το Global Form, με θετικά αποτελέσματα, σημείωσε.

Η κ. Καλογήρου είπε ακόμη ότι «ενισχύσαμε πάρα πολύ την οργανωτική δομή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» με νέο εξειδικευμένο Τμήμα, το οποίο επικεντρώνεται στον έλεγχο συμμόρφωσης όλων των εποπτευόμενων σε σχέση με τη νομοθεσία που αφορά θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες συναλλαγές.

Επίσης, ανέφερε ότι δημιουργήθηκαν διάφορα Τμήματα, που είχαν πιο εξειδικευμένες εποπτικές εργασίες μεταξύ των οποίων το τμήμα για άντληση αυτοματοποιημένα δεδομένων από την αγορά, το λεγόμενο Risk Base Tools.

Ανέφερε επίσης ότι το 2015 τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για τους εποπτευόμενους (Risk Based Supervision Framework, RBS-F), το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην ταυτοποίηση του ρίσκου, που ενέχει η κάθε εποπτευόμενη οντότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να επικεντρώνει τους εποπτικούς της ελέγχους εκεί όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

Περαιτέρω, η κ. Καλογήρου είπε ότι η ΕΚΚ στελεχώθηκε σταδιακά με καταρτισμένο προσωπικό και από 58 άτομα το 2011 αυξήθηκαν σε 160 το Σεπτέμβριο του 2021, ενώ στεγάζεται πλέον σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. 

Ανέφερε επίσης ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέδωσε επίσης μεγάλη βαρύτητα στην προώθηση και ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων, έτσι ώστε να δοθούν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης στην οικονομία.

«Έχουμε καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που οδήγησε στην αδειοδότηση σημαντικού αριθμού επενδυτικών οργανισμών/διαχειριστών, οι οποίοι διαχειρίζονται ταμεία», τα οποία επενδύουν σε διάφορους τομείς με αποτέλεσμα το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση να ανέρχεται σήμερα στα €10,7 δισ., εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι επενδυμένο στην Κύπρο.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ένα άλλο σημαντικό ορόσημο είναι η δημιουργία τον Σεπτέμβριο του 2018 ενός Κόμβου Καινοτομίας για να διερευνήσει την ανάπτυξη και τις χρήσεις της Χρηματοοικονομικής και της Ρυθμιστικής τεχνολογίας γνωστές ως FinTech και RegTech. 

Κρυπτονομίσματα
------
Ερωτηθείσα κατά πόσον τα κρυπτονομίσματα είναι ρυθμιζόμενα στην Κύπρο, η κ. Καλογήρου απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι μια σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία έγινε πρόσφατα με την 5η οδηγία για θέματα παρεμπόδισης παράνομου χρήματος.

«Ήρθε η ώρα να εποπτεύσουμε και τα κρυπτονομίσματα, αλλά μόνο στο κατά πόσον τα κρυπτονομίσματα, που γίνονται συναλλαγή, δεν προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε.

Όσον αφορά την απώλεια χρημάτων επενδυτών ύστερα από επένδυση σε κρυπτονομίσματα, η κ. Καλογήρου είπε ότι «η ΕΚΚ δεν μπορεί να προστατεύσει έναν επενδυτή ούτε να του δώσει πίσω τα χρήματα που απώλεσε, όπως γίνεται για τις ΕΠΕΥ, γιατί τα κρυπτονομίσματα δεν θα εποπτεύονται για όλη την γκάμα των λειτουργιών τους».

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ είπε στο ΚΥΠΕ ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί η Δήλωση Πολιτικής της ΕΚΚ σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα, που θα περιλαμβάνει τα σχετικά έντυπα που θα συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα καταχωρούνται σε ένα Μητρώο «για να βλέπουμε ποιοι βρίσκονται πίσω» από τη διεκπεραίωση αυτών των συναλλαγών.

Αναφορικά με όσους δεν θα βρίσκονται στην Κύπρο, η κ. Καλογήρου είπε ότι ενώ για τις ΕΠΕΥ υπάρχει διαδικασία ενημέρωσης από τον επόπτη της χώρας όπου βρίσκεται μια ευρωπαϊκή ΕΠΕΥ που θέλει να έρθει στην Κύπρο για να συναλλάσσεται με Κύπριους, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα κρυπτονομίσματα.

Αν κάποιο κρυπτονόμισμα έρθει διασυνοριακά στην Κύπρο θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση αν αυτό εποπτεύεται ή όχι από άλλη αρχή, ανέφερε, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση που δεν εποπτεύεται, τότε θα πρέπει να αναλάβει την εποπτεία η ΕΚΚ.

Η συνεισφορά σε αριθμούς
----------
Ερωτηθείσα ποια είναι η συνεισφορά σε αριθμούς στην οικονομία του τόπου, η κ. Καλογήρου είπε ότι ότι η κυπριακή κεφαλαιαγορά αριθμεί σήμερα περίπου 800 οντότητες, σε σχέση με 247 το 2011, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 223% (ΚΕΠΕΥ ΕΠΔΥ FUNDS Regulated markets listed companies).

«Στην πορεία αναπτύξαμε αρκετά την αγορά, ήρθαν πάρα πολλοί επενδυτές ξένων συμφερόντων και έστησαν στην Κύπρο Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που ασχολούνται με συναλλαγές, μέσω της Κύπρου, σε χρηματιστήρια του εξωτερικού για διάφορα και πολύπλοκα προϊόντα, τα οποία εποπτεύει η ΕΚΚ», υπογράμμισε.  

Ανέφερε ότι αυτές οι εταιρείες εργοδοτούν σήμερα γύρω στις 20.000 άτομα και παράλληλα συμβάλλουν άμεσα στην κυπριακή οικονομία μέσω της καταβολής φορολογιών και έμμεσα μέσω της πληρωμής, για παράδειγμα, συμβούλων και της αγοράς γραφείων, οικιών και άλλα.

Σημείωσε ότι συνεισφορά στην οικονομία έχουν και τα επενδυτικά ταμεία μέσω της επένδυσης σε ακίνητα, σε μεγάλα έργα και στη χρηματοδότηση εταιρειών.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας Συμμετοχικής Χρηματοδότησης (Crowdfunding Platform) που θα αδειοδοτήσει πολύ σύντομα η Επιτροπή, η κ. Καλογήρου εξήγησε ότι αυτή δίνει την ευκαιρία σε καινοτόμες εταιρείες ή γενικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λάβουν χρηματοδότηση μέχρι €5 εκατομμύρια, απευθυνόμενες στις ΕΠΕΥ, που θα διαθέτουν αυτές τις ειδικές πλατφόρμες.

Πρόσθεσε ότι αφού η επιχείρηση επιλέξει τον τρόπο ανάπτυξης μέσω των διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδότησης που θα προσφέρει η ΕΠΕΥ, τότε γίνεται ένα μικρό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο ανεβαίνει στην πλατφόρμα, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να συμμετάσχει, καταθέτοντας κάποια κεφάλαια, τα οποία ανταλλάσσονται με μετοχικό κεφάλαιο ή με χρεόγραφα της εταιρείας, που θα θέλει να αντλήσει αυτά τα κεφάλαια.

Η χρηματοδότηση «γίνεται χωρίς μεγάλες διαδικασίες, αποτελεί πάλι εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης και απευθύνεται στο ευρύ κοινό μέσω των κυπριακών ΕΠΕΥ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχουμε ήδη 2 αιτήσεις για δημιουργία πλατφόρμας τέτοιου είδους και είμαστε στο στάδιο να αδειοδοτήσουμε τουλάχιστον τη μία».   

Σημείωσε ότι σύντομα έρχεται και ευρωπαϊκή οδηγία για να καλύψει αυτό το νέο προϊόν που θα έχει πάροχους που διαθέτουν πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Η έκκληση προς τον επόμενο Πρόεδρο της ΕΚΚ
------------
Σε ερώτηση πού θα πρέπει να επικεντρωθεί ο διάδοχός της, η κ. Καλογήρου κάλεσε τον επόμενο Πρόεδρο της ΕΚΚ «να μην ξεχάσει το όραμα της Επιτροπής, που ήταν να καθιερωθεί η κεφαλαιαγορά ως ο πλέον ασφαλής, αξιόπιστος και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός» μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας και να συνεχίσει με το ίδιο σθένος και πάθος, όπως σημείωσε, για τη συνέχιση του οράματος αυτού.

Να συνεχίσει η ΕΚΚ να είναι αξιόπιστη, να συνεχίσει να ελκύει καινούργια κεφάλαια στην Κύπρο και αυτό θα γίνει με αποτελεσματική εποπτεία, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι αυτό θα μπορεί να γίνεται, όταν ο Πρόεδρος της ΕΚΚ έχει τους απαραίτητους «πόρους και εργαλεία στη διάθεση του».

Τέλος, ερωτηθείσα ποια θα είναι η μελλοντική πορεία της και κατά πόσον θα παραμείνει στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή θα ασχοληθεί με κάτι άλλο, η Πρόεδρος της ΕΚΚ είπε ότι οι εμπειρίες που έχει αποκομίσει από το ΧΑΚ και την ΕΚΚ και  γενικότερα από τον χρηματοοικονομικό τομέα, είναι ανεκτίμητες και ευελπιστεί να τις αξιοποιήσει μελλοντικά.

Προς το παρόν, όπως ανέφερε, έχει το cool off period που επιβάλει σε ένα αξιωματούχο που αποχωρεί το κράτος, να απέχει για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ανάληψη καθηκόντων στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, η κ. Καλογήρου εκφράζει ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στον πρώην Αντιπρόεδρο της ΕΚΚ, Ανδρέα Ανδρέου και στον υφιστάμενο Γιώργο Θεοχαρίδη, καθώς επίσης στα μέλη των εκάστοτε Συμβουλίων, διότι χωρίς τη στήριξή τους, όπως είπε, δεν θα ήταν εφικτή η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για να καταστεί η ΕΚΚ μια αξιόπιστη Εποπτική Αρχή στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Σεπτεμβρίου 2021 - 08:51

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταιες Ειδησεις

15 Αυγούστου
Ο Γερμανός καγκελάριος διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι έρχεται νέο πακέτο στήριξης ενόψει των αυξήσεων
22:00
Τη μισή ανθρωπότητα θα αφάνιζε ένας πυρηνικός πόλεμος ΗΠΑ - Ρωσίας
21:05
Δύσκολη η έρευνα της υπόθεσης για χορήγηση σε ασθενείς εμβρυικά πολυδύναμα κύτταρα
20:36
Επεκτείνεται ο θεσμός των χριστουγεννιάτικων χωριών για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού
20:14
Σε ελληνικό έδαφος στον Εύρο εντοπίστηκαν οι 40 Σύροι πρόσφυγες- Καμιά ενημέρωση για το νεκρό και άταφο παιδί
19:42
Διάσωση σκάφους με οκτώ επιβαίνοντες ανοικτά του Πωμού
19:31
Νέα στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στη Ταϊβάν, ανακοίνωσε το Πεκίνο
19:22
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν καυχήθηκε για τις ικανότητες των προηγμένων όπλων της Ρωσίας
19:01
Κ. Πετρίδης : Το αίτημα της Γερμανικής κυβέρνησης για το ΦΠΑ δεν σχετίζεται με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης
17:54
Δεν απάντησε στη Γερμανία η Κομισιόν για προσωρινή κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια
17:47
Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά.
17:28
Πέθανε ο συγγραφέας Νίκολας Έβανς, που έγραψε το μπεστ σέλερ "Ο γητευτής των αλόγων"
16:23
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand